قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

25676 ™Support
4074 aktil
3212 e4b22
2363 XCRUISER
1793 arazsalmas
1372 Elias
1174 vesam-1
730 SAT2020
723 silentoff
707 cenatuor
 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
javadios   پرسش و پاسخ رسیور XDSR685HDR Avant (تاپیک 2)
Mehr79   پرسش و پاسخ رسیور XDSR585HDR Smartbox (تاپیک 6)
e4b22   پرسش و پاسخ 385HD Avant (بخش 1)
e4b22   پرسش و پاسخ XDSR485HD Android (بخش 4)
e4b22   پرسش و پاسخ Enigma2( بخش10)
arman3020   پرسش و پاسخ پلاگین ها (بخش 4)
™Support   تاپیک پرسش و پاسخ XDSR515HDR (تاپیک 2)
scorpion   پرسش و پاسخ XDSR420HD( بخش 8)
alidariushi   فروش و معرفی رسیور بسیار اقتصادی XDSR515HDR 4k Smartbox (فروشگاه...
e4b22   پرسش و پاسخ XDSR100HD (تاپیک1)


به جدید ترین عضو انجمن, saman92 خوش آمد میگوییم.

انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

به انجمن خوش آمدید

 1.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 22
  • نوشته ها: 108
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 50
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 2.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 58
  • نوشته ها: 4,740
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 1,098

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 42
 3.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 66
 4. رسیورهای HDR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. XDSR685HDR Avant Smartbox

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 1,425
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 6,276
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 959
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 152
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 63
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 195
 5. رسیورهای XDSR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 4,033
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 1,979
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 84
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 175
 6. رسیورهای XDSR-HD Linux Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 111
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 45
   • نوشته ها: 10,859
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 131
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 1,585
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 2,296
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 39
   • نوشته ها: 8,476
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 2,346
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 110
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 307
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 55
   • نوشته ها: 8,761
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 82
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 163
  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 3,569
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 86
   • نوشته ها: 2,101
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 177
   • نوشته ها: 6,086
  16. Enigma2

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 11,468
 7. رسیورهای XDSR-HD Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 52
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 44
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 238
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 116
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 40
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 47
  7. XDSR88HD

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 54
 8. Xcruiser Satellite Accessories Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 1,119
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 37
  3. Dish

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 390
  4. LNB

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 35
 9.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 27
  • نوشته ها: 4,852

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 4,374

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 56

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 10.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 26
  • نوشته ها: 692
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 2,030
 11.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 38
  • نوشته ها: 125
 12.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 53
  • نوشته ها: 356

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 13.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 18

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 14.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 6
  • نوشته ها: 3,799

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 15.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 245
  • نوشته ها: 15,733
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 168
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 676
  3. در این ‌بخش مطالب مرتبط با رسیورهای SD ایکس کروزر مطرح می ‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 1,086

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

There are currently 26 users online. تعداد 6 عضو و 20 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 605 نفر در تاریخ 01-26-2017 و در ساعت 03:26 AM بوده است

 1. alireza36518،
 2. javadios،
 3. javadnia،
 4. karbon،
 5. leilash،
 6. mec

کاربران فعال در 24 ساعت گذشتهکاربران فعال در 24 ساعت گذشته

1075 Users have visited the forum. 210 members and 865 guests

  1347argan, 1359, 13nahid59, ab1hosini, abas_65, abbasyk, abn57, Afshi, agnoor, agves, ahmad12929, Ahoora_eeeee, Ahwaz1964, aktil, aliazadeh, alidariushi, alikashani, Alireza Records, alireza36518, alitab, Ali_1350, ali_13625, ali_sadian, alkapon, alphaseo, american, Amin.gh, anishtain_dm, Ara3h, Aramb, arman3020, artoking, ARYA36, Asha, ashavarz, Atabak2115, ati, azad20, ™Support, babak7610, baba_nemat, bahram_milad, Bast, bazarzabol, bitdefender, bonabi14, Boston_usa, c100cc, Cannavaro, carbuncle, cena, d2000, damoonkarami, darklord, DARKSIREN, datareader, david28, diskas, e4b22, edmondalmasi, Endrafigh, farh200, Farhad37, farhad57, farhad88, farman, Farzad1346, farzad20, farzad_raeissy, fatsat, f_s10224, gambol52, gholam10, gole_sorkh999, graphicc2000, habibi1365, habibollahi, hadisat43, HaMeD.27, Hami2020, Hasanshir, hassan/s, hi2018, Hojjat-2008, homeo_jana, hpweb, hyund, ikrz174, inter7789, irmedia, j1346j, Javad2016, javad82, javadios, javadnia, Javid, jb74, joe, kabab, karamix, karbon, Kingarash, kitkat, leilash, m5419, mahmoodi, MAJID-A, majidnouroll, mammad_joon13, mani47, manoojanipod, Mansour45, masoud.shahini, Masoud1344, mec, mehdi.raz27@gmail.com, mehdi2004usa, mehdi49584, Mehdiroozbeh82, Mehr79, mehrdad141, mehrdad83, midea1381, mjamshid, mjk666_mjk, Modjtaba, moein_20055, mohamadh, Mohammad1380, mohsen1001, molla, morix, moshtagh, mrkasasi, msetaiesh, mstiger, mzn2000, NaserGh, oshahrokh, payamvictory, philips, Pingfo, pojhan, qqaazzzz, rahman1960, rainbow2121, Raminn, rasol64, raz20, rechlinux, reza71, rezaazizii, reza_12345, rezhaj1, roozbehs2002, Roxana, ruler, sadegh1357, sadsaber, saeed1010, saeed_taj, saeidflash, salmosalmo, saman71, saman92, samandar, sasan2331, satsun, sayidsadat, sayron, scarlet8755, scarymovie, scorpion, shahab84, shahram123456, sheyt666n, siamak deljou, siemensk, silentcity, SinaSat89764, sma1335, soroosh1384, sostarsat, souhaib, ssah191, Ssg, suaiiaus, TALEB, ThePezh, titan, ُژیلا, كامران, مهیاری, مهدیار, vahid2019, vesam-1, wsws, xcruser, yaali, zabi, zagalimc, zarei, zarei-a, zcbm, امیررایانه, ابتین, ارکان, سیابال, سورچاه, سعید شفیعی
مـدیر ارشـد انـجمن - نـاظم سـایت

آمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISERآمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

موضوع ها
1,806
نوشته ها
108,790
کاربران
16,795

به جدید ترین عضو انجمن, saman92 خوش آمد میگوییم.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن بسته شده است.
انجمن بسته شده است.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده