قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

27068 ™Support
4120 aktil
3912 e4b22
2366 XCRUISER
1793 arazsalmas
1372 Elias
1318 vesam-1
730 SAT2020
725 silentoff
707 cenatuor
 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
hi2018   پرسش و پاسخ رسیور XDSR585HDR Smartbox (تاپیک 8)
bestir   پرسش و پاسخ XDSR420HD Avant ( بخش 10)
azim   پرسش و پاسخ تلویزیون های(LED TV) ایکس کروزر
mbj55   پرسش و پاسخ XDSR100HD Plus (تاپیک 1)
™Support   امولاتور OSCam مخصوص رسیورهای سری HDR ایکس کروزر
ANDROIDHDR   پرسش و پاسخ XDSR485HD Android (بخش 4)
مهدی میریام   پرسش و پاسخ رسیور XDSR685HDR Avant (تاپیک 3)
ANDROIDHDR   تاپیک پرسش و پاسخ XDSR515HDR (تاپیک 3)
ANDROIDHDR   پرسش و پاسخ XDSR100HD (تاپیک1)
hamid77   آغاز فروش رسیور جدید و بسیار کامل XDSR685HDR Avant (فروشگاه Vesam TV...


به جدید ترین عضو انجمن, payam6020 خوش آمد میگوییم.

انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

به انجمن خوش آمدید

 1.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 22
  • نوشته ها: 120
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 49
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 2.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 59
  • نوشته ها: 5,340
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 1,162

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 40
 3.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 74
 4. رسیورهای HDR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 3,092
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 7,978
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 1,762
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 315
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 186
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 289
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 112

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 5. رسیورهای XDSR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 4,197
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 2,008
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 85
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 184
 6. رسیورهای XDSR-HD Linux Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 117
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 45
   • نوشته ها: 11,155
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 179
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 1,644
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 2,298
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 36
   • نوشته ها: 8,614
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 2,383
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 112
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 309
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 8,895
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 82
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 163
  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 3,613
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 86
   • نوشته ها: 2,132
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 178
   • نوشته ها: 6,212
  16. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 11,484
 7. رسیورهای XDSR-HD Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 408
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 44
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 239
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 116
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 42
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 47
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 54
 8. Xcruiser Satellite Accessories Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 65
   • نوشته ها: 1,199
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 37
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 396
  4. LNB

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 35
 9.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 27
  • نوشته ها: 4,986

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 4,506

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 59

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 10.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 26
  • نوشته ها: 712
 11.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 41
  • نوشته ها: 129
 12.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 57
  • نوشته ها: 372

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 13.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 18

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 14.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 6
  • نوشته ها: 4,218

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 15.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 246
  • نوشته ها: 15,741
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 171
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 681
  3. در این ‌بخش مطالب مرتبط با رسیورهای SD ایکس کروزر مطرح می ‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 51
   • نوشته ها: 1,086

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

There are currently 28 users online. تعداد 0 عضو و 28 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 839 نفر در تاریخ 06-14-2018 و در ساعت 01:08 AM بوده است

کاربران فعال در 24 ساعت گذشتهکاربران فعال در 24 ساعت گذشته

1295 Users have visited the forum. 164 members and 1131 guests

  >alireza<, 52mohammad, A4fran3, advb1360, afshin1355, aghafarshid, Ahmad110, ali m, ali1029, ali800_800, alifisher, alireza.v, Alirezaaa.Y, alitehranipoor2, alsat, amanc22, amir4000, ANDROIDHDR, anishtain_dm, ariya-1, arman3020, armanbabai, armin_punisher6, arya441, as2007, Asasas, Asghar0007, Ayub5577, azad20, azadgraphic, azim, ™Support, babak7610, Babak8532, Behrooz_KH, behzad9200, bestir, Bidad, bijan200, blakziro23, cbacb, Classic, danial, ddavod, dj_h_r, doki55, drusattv, e1347, e4b22, ehsan7000, Ehsanmob, Fardins, farhad88, farid72, farman, farzan, farzin1250, freedom1993, ghasem sh, gholamhasan, Ghs, graymoon, hagijoon, hamed_korn, hamzehmir, HFA, hi2018, hrpm2002, hvm2012, Jabernk, jahan777, jb74, joker_man, Jomhuur, jzjz, kablai911@gmail.com, karmen, keramat425, khaan, khommkk, kivi, ligholami1, m1a, m1schief, madakto66, mahdivv, mahmoodi, MAJID-A, majidmajlesi, majid_nasseri, mamadsatellite1, manoojanipod, manoto14, marjan, MATILDA, mbj55, mef19, mehdi.r, mehdi123123, mehdi_kh11, mehrdadgh, Meysam6374, mhghadimi, Mmmmmm, Mohamadkh, mohammadrs, mohsen1001, molla, mostafadvb, mostafass, nejatqeshmi, nemomovies, nia, nima.amoozadeh, nimahandsomboy2, opticman, payam6020, philips, pink, quite.amazing, Qwert345, Ragbarearam, raps, Redhat2020, reza.sirouse, reza3at, rezaalber, RRf8200, sabbaghi, sadi64, saeed didar, saeedhm, saeed_taj, saharasal835, Sajjad Fazli, Sambon, sanyo, sarbel, sarisa, scarlet8755, sepanta2718, Sergik, set8609, sezar-h, shad14, shahram123456, shayan, sh_ali355, sma1335, starsatt, Starsky63, suaiiaus, TALEB, twin, مهدی میریام, vatanm, vesam-1, victor, virus, Xhdhdvegshhsh, yahoo1, yogee1615, zabi, zarin_sp
مـدیر ارشـد انـجمن - نـاظم سـایت

آمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISERآمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

موضوع ها
1,849
نوشته ها
116,306
کاربران
18,694

به جدید ترین عضو انجمن, payam6020 خوش آمد میگوییم.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن بسته شده است.
انجمن بسته شده است.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده