قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

24960 ™Support
4047 aktil
3058 e4b22
2363 XCRUISER
1793 arazsalmas
1372 Elias
1131 vesam-1
730 SAT2020
722 silentoff
707 cenatuor
 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
anishtain_dm   پرسش و پاسخ رسیور XDSR585HDR Smartbox (تاپیک 5)
ali1437   روش ادیت کردن کانالها در ایکس کروز ۶۸۵
h7610   تاپیک پرسش و پاسخ XDSR515HDR (تاپیک 1)
metal56   فروش و معرفی رسیور بسیار اقتصادی XDSR515HDR 4k Smartbox (فروشگاه...
™Support   پرسش و پاسخ XDSR420HD Avant ( بخش 10)
ali1029   آغاز فروش رسیور جدید و بسیار کامل XDSR685HDR Avant (فروشگاه Vesam TV...
aktil   پرسش و پاسخ XDSR400HDplus ( بخش 11)
aktil   پرسش و پاسخ رسیور XDSR685HDR Avant (تاپیک 1)
vesam-1   فروش رسیورلینوکسی و فوق العاده ایکس کروزر مدل XDSR385HD AVANT ((...
vesam-1   فروش رسیور فوق العاده ((XDSR585HDR ((Full 4K(فروشگاه Vesam TV HD)


به جدید ترین عضو انجمن, Eghbal خوش آمد میگوییم.

انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

به انجمن خوش آمدید

 1.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 19
  • نوشته ها: 76
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 50
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 2.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 56
  • نوشته ها: 4,504
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 1,042

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 40
 3.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 61
 4. رسیورهای HDR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. XDSR685HDR Avant Smartbox

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 811
  2. XDSR585HDR Smartbox

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 5,379
  3. XDSR515HDR Smartbox

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 566
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 139
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 21
 5. رسیورهای XDSR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 3,970
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 1,952
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 82
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 172
 6. رسیورهای XDSR-HD Linux Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. XDSR400HD Avant

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 111
  2. XDSR420HD Avant

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 45
   • نوشته ها: 10,787
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 117
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 1,583
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 2,291
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 8,450
  7. XDSR400HD NAND

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 2,340
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 110
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 297
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 8,725
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 82
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 161
  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 3,558
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 86
   • نوشته ها: 2,098
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 177
   • نوشته ها: 6,073
  16. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 11,463
 7. رسیورهای XDSR-HD Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. XDSR100HD

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 7
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 44
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 238
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 110
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 40
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 47
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 54
 8. Xcruiser Satellite Accessories Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 1,091
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 37
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 381
  4. LNB

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 35
 9.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 30
  • نوشته ها: 4,959

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. AZ-Cam

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 4,328

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 153

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 56

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 10.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 26
  • نوشته ها: 686
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 2,024
 11.   Threads / Posts  آخرين نوشته

 12.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 53
  • نوشته ها: 351

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 13.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 18

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 14.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 6
  • نوشته ها: 3,690

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 15.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 243
  • نوشته ها: 15,665
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 164
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 676
  3. رسیورهای XDSR-SD

   (1 مشاهده)

   در این ‌بخش مطالب مرتبط با رسیورهای SD ایکس کروزر مطرح می ‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 1,086

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

There are currently 124 users online. تعداد 17 عضو و 107 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 605 نفر در تاریخ 01-26-2017 و در ساعت 04:26 AM بوده است

 1. 1363222،
 2. ali1437،
 3. anishtain_dm،
 4. ™Support،
 5. Dobahr،
 6. Downloaderman،
 7. ghadamali،
 8. gholam23،
 9. hpweb،
 10. jb74،
 11. MAJID-A،
 12. Omid1330،
 13. peyman201594،
 14. ssaram89،
 15. super_man،
 16. tersterial،
 17. titan

کاربران فعال در 24 ساعت گذشتهکاربران فعال در 24 ساعت گذشته

1463 Users have visited the forum. 198 members and 1265 guests

  100, 1363222, 3027, 699, aghafarshid, agves, Ah165095, ahmadskysat, aki1360, aktil, alborz_sat, Aldin, ali.jafari, ali1029, ali1437, Ali6960, alidehghan198535, alighasem, alikouhi96, Alireza Records, ali_13625, am7531, american, aminir20, anishtain_dm, arashparsa57, ariastar, arkan74, arman3020, Armanss, arshad911, arshia_mazda, asbaby, Asbe sefid3, aseman, asta2951, athalsuroon, Atique, aziz174, ™Support, babak2005, BABAK500, bakhodi, barsa, batista_24m, bazarzabol, benladan, Cannavaro, capland, cl0ne, Daimon, Dobahr, Downloaderman, drusattv, Eghbal, esf, Esmail61, estan57, farh200, Farhad37, farhad68, farhad88, Faridrayan, farzad20, Gargar, ghadamali, gholam23, gholi008, gol1967am1963, graymoon, h7610, haker, hamed20200, hameed, HAMID*REZA, haseebavant, HASIBI01, hassan_mazinani, havidj, HiSilicon, Homayun, hpweb, iahoo, ikhdikh, j1346j, jaberr37, jafar-2, jaftor, javad1352, javad82, jb74, kamim, kamrany, kamran_b63, khommkk, lamy, mahyar007, MAJID-A, majid270, mani_ap, mardesaket, masoudmd, matrix1, Mayzo, mazdak3630, mehdi-8531, MEHDI2M, Mehdi61, Mehdi6106, mehrdadk-jam, metal56, mkhabbazg, mofo56, mohammad4u, mohsen.xdsr, mohsenshinobi, mola2050, monboy, Mori2020, mrmr, mrsmahfi, mv2536, nader22222, nazmi-sat, new_man, nokia n73, omel, Omid1330, omid_f_200, omoradi, oshahrokh, Pars55, peyman201594, philips, piker, pink, pittttt, Poori_tirip, qqaazzzz, quite.amazing, ragrak, ram455, ramin8840, reza.sirouse, rezab3, rezai, rezakhanmohamadi, rezazidan, ro45, roni96, ruler, RUYDAR, sabbaghi, saeedabs, saeedpoostini, saeedt99, saeed_as, saeed_taj, saleh1989, Salmanpordel, Samanrezaei4337, Sara1, sasan5964, sat100, SaUrEs79, sayeh, scarlet8755, sepahiyan, shansi, Shayan_x5x, shervin18, siamaksat, silentcity, sonali, ssaram89, star irsat, suaiiaus, super_man, TALEB, tersterial, ThePezh, titan, uvwl, مینامن, من و تو, مهدیار, مارمولک, VahidFilm, varoon, vesam-1, y_sarailoo, zangan, اختاپوس, باقر, حنیف, رسول, سیابال, سبزه
مـدیر ارشـد انـجمن - نـاظم سـایت

آمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISERآمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

موضوع ها
1,779
نوشته ها
105,887
کاربران
15,995

به جدید ترین عضو انجمن, Eghbal خوش آمد میگوییم.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن بسته شده است.
انجمن بسته شده است.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده