قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

انجمن: رسیورهای XDSR-HD Linux

بخشها Threads / Posts  آخرين نوشته

 1. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 27
  • نوشته ها: 111
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 30
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 80
 2. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 45
  • نوشته ها: 10,757
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 36
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 10,693
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 28
 3. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 32
  • نوشته ها: 117
  1. نرم افزارهای اصلی رسیور XDSR385HD Avant در این بخش ارایه می‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 36
  2. سوالات مرتبط با رسیور XDSR385HD Avant را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 79
  3. اطلاعات مرتبط با سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور XDSR385HD AVANT در اینجا مطرح میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 4. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 33
  • نوشته ها: 1,583
  1. نرم افزارهای اصلی رسیور XDSR2600HD AVANT در این بخش ارایه می‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 34
  2. سوالات مرتبط با رسیور XDSR2600HD را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 1,546
 5. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 29
  • نوشته ها: 2,290
  1. برنامه‌ها و نرم افزارهای اصلی ایکس کروزر برای رسیور XDSR600HD در اینجا ارایه می‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 44
  2. سوالات مربوط به رسیور XDSR600HD را در اینجا مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2,204
  3. اطلاعات مربوط به سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور 600HD در اینجا مطرح میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 6. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 38
  • نوشته ها: 8,435
  1. نرم افزارهای 420HD در این بخش قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 141
  2. سوالات مرتبط با رسیور XDSR420HD را در اینجا مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 8,263
  3. اطلاعات مرتبط با سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور 420HD در اینجا مطرح میشود.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 21
 7. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 32
  • نوشته ها: 2,338
  1. نرم افزارهای اصلی رسیور XDSR400HD NAND در این بخش قرار خواهند گرفت.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 71
  2. سوالات مرتبط با رسیورXDSR400HD NAND را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 2,201
  3. اطلاعات مرتبط با سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور XDSR400HDnand در این بخش مطرح میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 51
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 15
 8. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 22
  • نوشته ها: 109
  1. نرم افزارهای XDSR390HD در این تاپیک ارائه می شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 25
  2. سوالات مرتبط با رسیور XDSR390HD را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 84
 9. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 31
  • نوشته ها: 289
  1. برنامه‌ها و نرم‌افزارهای اصلی ایکس کروزر برای رسیور XDSR385HD در اینجا ارایه می‌شوند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 41
  2. سئوالات مربوط به رسیور XDSR385HD را در اینجا مطرح کنید

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 240
  3. اطلاعات مربوط به سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور XDSR385HD در اینجا مطرح میشوند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
 10. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 52
  • نوشته ها: 8,714
  1. برنامه‌ها و میان‌افزارهای اصلی ایکس کروزر برای رسیور XDSR400HD PLUS در اینجا ارایه می‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 113
  2. سوالات مرتبط با رسیورPLUS XDSR400HD را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 8,437
  3. اطلاعات مربوط به سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور PLUS400HD در اینجا مطرح میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 127
 11. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 23
  • نوشته ها: 82
  1. نرم افزارهای XDSR380HDplus در این بخش ارائه می شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 23
  2. سئوالات مربوط با رسیورXDSR380HD را در اینجا مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 56
 12. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 22
  • نوشته ها: 161
  1. سوالات مربوط با رسیور XDSR380HD را در اینجا مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 137
  2. نرم افزارهای اصلی XDSR380HD در این تاپیک ارائه میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 24
 13. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 30
  • نوشته ها: 3,550
  1. برنامه‌ها و میان‌افزارهای اصلی ایکس کروزر برای رسیور XDSR400HD در اینجا ارایه می‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 59
  2. سوالات مرتبط با رسیور XDSR400HD را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3,173
  3. اطلاعات مربوط به سخت افزار، تعمیرونگهداری رسیور 400HD در اینجا مطرح میشوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 246
 14. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 86
  • نوشته ها: 2,095
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 97
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 814
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 890
 15. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 177
  • نوشته ها: 6,069
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 125
   • نوشته ها: 2,301
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 717
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2,286
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 677
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 53
 16. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 194
  • نوشته ها: 11,463
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 635
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 132
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 62
   • نوشته ها: 386
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 61
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 55
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 188
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 47
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 7,836
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 2,123

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن