قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

24904 ™Support
4040 aktil
3058 e4b22
2363 XCRUISER
1793 arazsalmas
1372 Elias
1127 vesam-1
730 SAT2020
722 silentoff
707 cenatuor
 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
Salim1348   پرسش و پاسخ رسیور XDSR585HDR Smartbox (تاپیک 5)
rezai   پرسش و پاسخ XDSR485HD Android (بخش 4)
satsun   لیست کانال های آماده (FDU)
AKEF   پرسش و پاسخ XDSR420HD Avant ( بخش 10)
™Support   پرسش و پاسخ XDSR420HD( بخش 8)
™Support   تاپیک پرسش و پاسخ XDSR515HDR (تاپیک 1)
™Support   پرسش و پاسخ رسیور XDSR685HDR Avant (تاپیک 1)
aki1360   فروش رسیور فوق العاده ((XDSR585HDR ((Full 4K(فروشگاه Vesam TV HD)
™Support   آموزش راه اندازی شیرینگ رایگان در سری HDR ایکس کروزر
suaiiaus   آغاز فروش رسیور جدید و بسیار کامل XDSR685HDR Avant (فروشگاه Vesam TV...


به جدید ترین عضو انجمن, yasphotography123 خوش آمد میگوییم.

انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

به انجمن خوش آمدید

 1.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 19
  • نوشته ها: 76
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 50
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 2.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 56
  • نوشته ها: 4,487
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 1,036

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 40
 3.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 3
  • نوشته ها: 59
 4. رسیورهای HDR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. XDSR685HDR Avant Smartbox

   (3 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 779
  2. XDSR585HDR Smartbox

   (7 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 5,344
  3. XDSR515HDR Smartbox

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 544
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 123
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 20
 5. رسیورهای XDSR-Android Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 3,970
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 1,952
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 82
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 171
 6. رسیورهای XDSR-HD Linux Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 111
  2. XDSR420HD Avant

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 45
   • نوشته ها: 10,781
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 117
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 1,583
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 2,291
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 8,450
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 2,340
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 110
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 297
  10. XDSR400HDPLUS

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 53
   • نوشته ها: 8,718
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 82
  12. XDSR380HD

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 161
  13. XDSR400HD

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 3,558
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 86
   • نوشته ها: 2,098
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 177
   • نوشته ها: 6,073
  16. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 11,463
 7. رسیورهای XDSR-HD Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 44
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 238
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 110
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 39
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 47
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 54
 8. Xcruiser Satellite Accessories Threads / Posts  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 1,090
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 37
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 381
  4. LNB

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 35
 9.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 30
  • نوشته ها: 4,937

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. AZ-Cam

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 4,324

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 135

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 56

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 10.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 26
  • نوشته ها: 686
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 2,024
 11.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 38
  • نوشته ها: 124
 12.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 53
  • نوشته ها: 351

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 13.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 18

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 14.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 6
  • نوشته ها: 3,688

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 15.   Threads / Posts  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 243
  • نوشته ها: 15,663
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 164
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 674
  3. رسیورهای XDSR-SD

   (1 مشاهده)

   در این ‌بخش مطالب مرتبط با رسیورهای SD ایکس کروزر مطرح می ‌شوند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 1,086

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

There are currently 109 users online. تعداد 26 عضو و 83 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 605 نفر در تاریخ 01-26-2017 و در ساعت 04:26 AM بوده است

 1. Ahwaz1964،
 2. bazarzabol،
 3. behzad22004،
 4. Faridrayan،
 5. jaftor،
 6. mkhabbazg،
 7. mola2050،
 8. new_man،
 9. odysius،
 10. philips،
 11. pink،
 12. princenote2،
 13. quite.amazing،
 14. rasool-pars،
 15. reza5135،
 16. rezai،
 17. rv_057،
 18. saeed_taj،
 19. Salim1348،
 20. satsun،
 21. sepahiyan،
 22. siyamak.atash،
 23. ssaram89،
 24. True-Sat،
 25. wsws،
 26. yasphotography123

کاربران فعال در 24 ساعت گذشتهکاربران فعال در 24 ساعت گذشته

956 Users have visited the forum. 204 members and 752 guests

  12345678a, 3j3ct11, Abbasaga, acicuc, Ah165095, Ahwaz1964, AKEF, aki1360, aktil, alborz_sat, Aldin, Ali., ali1991370, alireza1016, alireza312, Alireza73, ali_13625, ali_57, american, Amin.gh, amin2276488, amin_338, amm1357, ansarimha, Arash25, arashsh, araxshop, areyoo, arman3020, Armin5007, arshad911, Asbe sefid3, asef, ashix, asta2951, athalsuroon, azad20, ™Support, babak2005, Babak220, babak31, babak7610, barsa, bazarzabol, bean, behbodi, Behro, behzad22004, Bigdav, capland, dariush2, david28, djali, Downloaderman, e4b22, falcon16, farh200, Farhad37, farhad68, farhad88, Faridrayan, farman, ghadamali, ghadir1146, gol1967am1963, goodsmm, graymoon, H-FTAHI, haker, hamid_gh, hamzeh, Hasan14, haseebavant, hesam2008, Hoseine, idinpc, INKIA, isatak, j1346j, jafar-2, jaftor, javad_1354, jb74, jhadikhany@gmail.com, jml1348, kablai911@gmail.com, kamil35, kamran_b63, katrin, Kavian, khommkk, kiajam, kingboys, knaris_ns, mahmoodi, MAJID-A, majid830, MAMAD19, mamal!, manoto14, mardesaket, masoud-66, masoudmd, mehdi49584, Mehdi61, Mehdi_n82, mehr154, Mehr7400, mehrannoruzi, mehrdad83, Mehregan21, mkhabbazg, mogol, mohamade, MOHAMMADD, mohsen.xdsr, mohsenshinobi, mojam2005, mola2050, mollisat, mosi2330562, motyi, mry, Mrzz677, mstiger, nasb, new_man, nezam, odysius, oshahrokh, Pars55, Peeymaann, persian mediaa, philips, pink, Portugal7, princenote2, qqaazzzz, quite.amazing, Radfar, ram2004_5962, ramin511, Ramin999, ramintps, rashid.albo, rasool-pars, reveli, reza.sirouse, reza5135, rezai, Roshana60, RUYDAR, rv_057, S4_hector, sabbaghi, Sadegh cb, saeed1010, Saeedi, saeed_as, saeed_taj, Salim1348, salmosalmo, samand2000, SAT1336, satalisat, satsun, sepahiyan, sepanta2718, sepehrsese, Shayan_x5x, shokofa2007, siamak deljou, siamaksat, siemensk, Sina, sina72855, siyamak.atash, sma1335, smaj2002, sonali, souhaib, ssaram89, suaiiaus, TALEB, teac, titan, tootti, toygarsanli, True-Sat, uvwl, مهدی میریام, محمد ۲۳۳, vahid_azad2001, vesam-1, v_mohammadi, webdata24, wsws, yasphotography123, yekdoost, yekta, امیر100, حبيب علي حبيب, زرمهری, سیابال
مـدیر ارشـد انـجمن - نـاظم سـایت

آمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISERآمار و ارقام سايت انجمن تخصصی ایکس کروزر | XCRUISER

موضوع ها
1,777
نوشته ها
105,718
کاربران
15,975

به جدید ترین عضو انجمن, yasphotography123 خوش آمد میگوییم.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن بسته شده است.
انجمن بسته شده است.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده