قوانین سایت
مشاوره خرید
فروشگاه محصولات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • DL_LINK
  dl_link
  dl_link
 • happy1
  happy1
  happy1
 • at wits end
  at wits
  at wits
 • watching tv
  watching tv
  watching tv
 • Claping
  Clap
  Clap
 • thumbs up
  thumbs up
  thumbs up
 • sad
  sad
  sad
 • Full Teeth
  Smile
  Smile
 • Cool
  Smart
  Smart
 • citam
  citam
  citam
 • Hearty Thanks
  Thanks
  Thanks
 • shocked
  shocking
  shocking
 • How to Do
  How
  How
 • confuse
  confuse
  confuse
 • praying
  praying
  praying
 • thinking
  thinking
  thinking
 • siilly
  siilly
  siilly
 • Dont Wanna Hear
  Dont Wanna Hear
  Dont Wanna Hear
 • Bush
  Lam
  Lam
 • Angryman
  Angryman
  Angryman
 • Big Hug
  Big hug
  Big hug
 • dizzy
  dizzy
  dizzy
 • smug
  smug
  smug
 • waiting1
  waiting
  waiting
 • strait face
  strait face
  strait face
 • Crying
  Cry
  Cry
 • Finger
  Smile & Finger
  Smile & Finger
 • lestining music
  lestining music
  lestining music
 • gratefull
  Appreciated
  Appreciated
 • handi
  Handicap
  Handicap
 • happy
  happy
  happy
 • Ghost
  Dead
  Dead
 • Scrad
  Scary
  Scary
 • Fart
  fart
  fart
 • Devil And Angel
  Angel Devil
  Angel Devil
 • Bath
  Bath
  Bath
 • studying
  studying
  studying
 • sick
  Sick
  Sick
 • doh!
  doh
  doh
 • locked2
  locked2
  locked2
 • nospamhere
  nospam
  nospam